Planning your next event? Click here to list your event now!

Blame it on the algorithm

Blame it on the algorithm

About

Hierdie speelse dansproduksie deur Louise Coetzer handel oor moderne (mis)kommunikasie. “A” vir algoRITMIES vra tot watter mate tegnologie verbintenis aanhelp; in hoeverre dit ons van onsself en mekaar ontkoppel; en hoeveel van wat ons bedoel, verlore gaan in die oordrag. Die werk gee uitdrukking aan die skeidslyne wat gevorm word deur ons versnellende afhanklikheid van tegnologie en die resultaat is 'n fisieke uitdrukking van digitale lawaai. ”A” vir algoRITMIES is geskep in samewerking met musiekkunstenaar Brydon Bolton en word aangebied deur Darkroom Contemporary Dansteater

A whimsical look at modern (mis)communication, Blame it on the algorithm questions to what extent technology aids connection, to what extent it disconnects us from ourselves and each other, and how much of what we mean, gets lost in translation. The work expresses the dividing lines formed by our rapidly growing dependence on technology, the resulting work a physical display of digital agitation. Choreographed by Louise Coetzer, Blame it on the algorithm is created in collaboration with sound artist Brydon Bolton and performed by Darkroom Contemporary Dance Theatre.

Genre: Dans, Eksperimentele klank, Lewende kuns, Fisieke teater / Dance, Experimental sound, Live art, Physical theatre
Klankbaan / Sound score: Brydon Bolton, Lewende uitvoering deur ‘n simfonie van drie Dot Matrix drukkers, aangebied deur Darkroom Contemporary Dansteater / Performed live by a symphony of three Dot Matrix printers, Presented by Darkroom Contemporary Dance Theatre
Skrywer / Writer: Louise Coetzer
Regisseur / Director: Louise Coetzer
Choreograaf / Choreographer: Louise Coetzer
Vervaardiger of Produksiebestuurder / Producer or Production manager: Darkroom Contemporary Dansteater / Dance Theatre
Moontlik gemaak deur / Enabled by: Nasionale Loterye Kommissie / National Lotteries Commission
Ondersteun deur / Supported by: Toyota US Woordfees, Baxter Teatersentrum / Theatre Centre
Tydsduur / Running time: 45 min

Venue


Blame it on the algorithm