Planning your next event? Click here to list your event now!

BRANDMERK

About

Wenner van Artscape en Suidoosterfees se Hoërskool Dramakompetisie
Met Keanon Brandt, Rowan Mentoor, Bronwynne Neer en Bruzonia Britz
Dis tien jaar later, maar tyd kon vir die Williams-gesin nie genesing bring nie. Danny, Debby en Brian is besig om hul huis op te pak terwyl hul ma rekenskap moet gee vir wat ná die berugte roomys-uitstappie gebeur het. Danny word heeltyd met dié “pa-seun-geheim” gekonfronteer terwyl Debby en Brian met hul eie demone uit die verlede worstel. Gaan Danny uiteindelik praat oor hoekom hy ’n fobie vir roomys het, of gaan die verlede ’n permanente brandmerk op sy siel laat?


It’s ten years later and not even time could bring healing for the Williams family. Danny, Debby and Brian are packing up the house, while their mother has to account for what happened after the notorious ice cream outing. Danny is constantly confronted about this “father-son secret” while Debby and Brian fight their own demons from the past. Will Danny eventually explain why he has an ice cream phobia, or will the past sear a permanent scar on his soul.

Language: English, Afrikaans
Duration: 45 min

Kindly note Artscape provides wheelchair seating. You can book directly via this website but should you require assistance please call Artscape Dial-a-Seat on 021 421 76 95 who will assist with navigation and booking.

More Info

Venue

Social


BRANDMERK