Click here to view the latest Smart Shopper Deals

HOW TO RAISE OUR PARENTS

HOW TO RAISE OUR PARENTS

About

’n Samewerking tussen Suidoosterfees, Koningstheateracademie en Northlink Kollege
Met Minou Bosua en studente van Northlink Kollege
In hierdie doku-opera wat in ’n hofsaal afspeel, kry die Nederlandse teatermaker Minou Bosua haar ouers voor stok omdat hulle misluk het in hul taak om haar groot te maak. Om ’n kind te verwek is maklik; jy het nie ’n kwalifikasie daarvoor nodig nie. Maar die gevolge van gebrekkige ouerskap is ’n ramp op hande – vir beide die kind en die samelewing. Minou stel belangrike vrae oor ouers se verantwoordelikhede.
In die hof stel sy ’n Ouerskap-handves voor om die mensdom se “kollektiewe voorplanting-psigose” onder beheer te kry. Dié multi-dissiplinêre produksie open nuwe perspektiewe op die verwagtinge, meriete en leemtes van ouerskap in ’n moderne era.


In this courtroom docu-opera, Dutch theatremaker Minou Bosua takes her parents to task for failing their responsibilities in raising her. To sire a child is easy; you don’t need a diploma for that. But the consequence of negligent parenting is a recipe for disaster – for both children and society. Minou raises important questions about responsible parenthood. In court, she proposes a “Parental Charter” to curb society’s “collective reproduction psychosis”. This multi-disciplinary production invites us to engage with the expectations, strengths and shortcomings of parenthood in a modern era.

Language: English
Duration: 60 min

Kindly note Artscape provides wheelchair seating. You can book directly via this website but should you require assistance please call Artscape Dial-a-Seat on 021 421 76 95 who will assist with navigation and booking.

More Info

Venue

Social


HOW TO RAISE OUR PARENTS