Click here to view the latest Smart Shopper Deals

BRAAM EN DIE ENGEL

BRAAM EN DIE ENGEL

About

’n Momentum Beleggings Aardklop-produksie in samewerking met die KKNK en die Feesteforum, moontlik gemaak deur NATi en AK21
Met Joanie Combrink, De Klerk Oelofse, Rehane Abrahams, Marelize Viljoen, Timothy Isaacs en Shaun Oelf
Die geliefde kinderboek Braam en die engel is verwerk as ’n magiese, multidissiplinêre teaterervaring vir die hele gesin. In dié boeiende storie oor die krag van vriendskap, verbeelding en hoop word ’n pasaangestelde streeksengel op ’n sending gestuur om te keer dat die inwoners van Wale van ellende vergaan. In Wale ontmoet die engel vir Braam en saam vertrek hulle op ’n reis wat hulle deur talle dorpe met verskillende uitdagings neem.
The beloved children’s book Braam en die engel comes to the stage as a magical, multidisciplinary theatre experience for the whole family. In this captivating tale about the power of friendship, imagination and hope, a newly appointed regional angel is sent on a mission to prevent the residents of Wale from dying of misery. In Wale, the angel meets Braam and together they set off on a journey that takes them through numerous towns with different challenges.

Language: Afrikaans
Duration: 70 min

Kindly note Artscape provides wheelchair seating. You can book directly via this website but should you require assistance please call Artscape Dial-a-Seat on 021 421 76 95 who will assist with navigation and booking.

More Info

Venue

Social


Choose your preferred date.

May 2024

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 29
 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2