Planning your next event? Click here to list your event now!

BALLROOM BOY

BALLROOM BOY

About

Aangebied deur die SBA
Met Carmen Maarman, Ayden Croy en Zinedine Manus
’n Dramatiese voorstelling van ’n ma en haar twee seuns wat as gesin deur bendegeweld uitmekaar geskeur word. Die kollig val op die uitdagings wat veroordeelde misdadigers in die gesig staar wanneer hulle na hul vrylating weer deel van die samelewing probeer word. Hoe oorkom mens die gemeenskap se wanopvattings wat jou daarvan weerhou om ’n nuwe toekoms te betree? Hierdie SBA-projek demonstreer hoe teater ’n bydrae kan lewer om mense, dwelmverslaafdes, bendelede, vrygelate prisoniers en gemeenskappe to help bemagtig. ’n Kort gespreksessie met die gehoor vind na die vertoning plaas.


Presented by the SBA
With Carmen Maarman, Ayden Croy and Zinedine Manus
A dramatic depiction of a mother and her two sons torn apart as a family by gang violence. The spotlight falls on the challenges convicted criminals face when they try to integrate with society after their release from jail. How do you overcome the community’s misapprehensions that restrain you from creating a new future? This SBA project demonstrates how theatre can help to empower people, families, drug addicts, gang members, released prisoners and communities. The show will be followed by a short discussion.

Language: Afrikaans
Duration: 45 min

Kindly note Artscape provides wheelchair seating. You can book directly via this website but should you require assistance please call Artscape Dial-a-Seat on 021 421 76 95 who will assist with navigation and booking.

More Info

Venue

Social


Choose your preferred date.

July 2024

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4