Click here to view the latest Smart Shopper Deals

SIDLALA IMIDLALO YAKUDALA

SIDLALA IMIDLALO YAKUDALA

About

Sidlala imidlalo eyayidlalwa ngama 70s, 80s and 90s. Sizodlala Umagalobha, Ingqathu, 3Tin, Amagenda sixoxe izinganekwane. Lindela ukunyakaza ngomculo we Top 20 ngezikhathi zika Kansas City.

Venue

Munnies Hockey Club, Gladys Manzi Rd, Greyville, Berea, 4001  Location on Google Maps

SIDLALA IMIDLALO YAKUDALA

SIDLALA IMIDLALO YAKUDALA 15 Jun 2024 10:00

R270

Sidlala imidlalo eyayidlalwa ngama 70s, 80s and 90s. Sizodlala Umagalobha, Ingqathu, 3Tin, Amagenda sixoxe izinganekwane. Lindela ukunyakaza ngomculo we Top 20 ngezikhathi zika Kansas City.